Nasz portal stosuje pliki cookies w celach świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych i reklamowych. Konfigurację obsługi plików cookies możecie Państwo znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej polityce cookies"

TAK ZROZUMIAŁEM
Start Wynagrodzenie biegłych

Wynagrodzenie biegłych

 

Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:

1.

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.)  zachowuje moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych tj. nowego rozporządzenia określającego stawki wynagrodzenia biegłych za wykonaną pracę oraz taryfy zryczałtowane, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (art. 10 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r.)

2.

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 – 93).

3.

Ustawa budżetowa na 2012 r. z dnia  2 marca 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 273).

4.

 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)

Należności biegłych sądowych:

Zgodnie z ustawą z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012.1101) -  podstawą obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej będzie ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska według ustawy budżetowej – zmiana z kwoty 1873,84 zł na 1766,46 zł.

Do czasu wydania nowego rozporządzenia obowiązuje w zakresie stawek wynagrodzenia biegłych rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 ze zm.). Nowe przepisy (niższą kwotę bazową) należy stosować do biegłych, którzy zostali powołani przez sąd w danej sprawie od dnia 5 listopada 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.), a w nim m.in.:

1.

 

wynagrodzenie biegłych za godzinę pracy zgodnie z § 2 ust. 2 wynosi: od 1,2 do 1,7%, tj. od 21,19 zł do 30,02 zł.

2.

 

dla biegłych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy zgodnie z § 3 wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi:
- profesor - 3,7% = 65,35 zł
- doktor habilitowany - 2,9% = 51,22 zł
- doktor - 2,4% = 42,39 zł

3.

 

 

§ 5 rozporządzenia stanowi, że wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę obejmuje należność za czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy oraz za opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem.

4.

 

 

§ 6 ust 1 i 2 stanowi, że za udział w czynności sądowej wynagrodzenie biegłego określa się wg stawki wynagrodzenia za godzinę pracy, uwzględniając czas koniecznej obecności biegłego w sądzie lub innym miejscu w którym czynność się odbywa. Każdą rozpoczętą godzinę liczy się za pełną.

 

Opracował: Tomasz Sawicki